top of page

Application 3 - Rough Turning and Cutting

Aşağıdaki parçayı G71 Kaba Tornalama Çevrimi ve kesici değiştirerek Kesme işlemi ile işleyebilmek için gerekli Fanuc Oi-TF CNC Kodlarını NC Editör ile yazalım.


G71 KABA TORNALAMA VE KESME OPERASYONLARI

Bu uygulamada parça koordinatlarından çok G71 parametrelerine ve ikinci bir operasyonun CNC programına eklenmesi ile ilgilenilebilmesi için basit bir parça geometrisi seçilmiştir.


Program Yazma

NC Editör ile çalışırken iş parçasına ait teknik resmi, isterseniz Program Sayfasına ekleyebilirsiniz. Programı simule edebilir ve yazdırabilirsiniz.

NC EDITOR ile CNC PROGRAMI YAZMA (Video'da ses yoktur)20 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page