top of page

Application 2 - NC Editor ve Virtual Machine

Aşağıda verilen parçaya ait Fanuc Oi-TF kontrol ünitesi CNC Kodları'nı NC Editör ile oluşturalım.

G71 KABA TALAŞ TORNALAMA ÇEVRİMİ

Verilen ölçülere göre koordinatlar belirleneceğinden CNC Parça Programını yazarken parçaya ait boyutların olduğu bu çizimi sıklıkla kullanacağız. Doğrusal hareketler G01 ile Dairesel hareketler için G02-03 kullanmanız gerektiğini unutmayın.


Aşağıdaki videoda NC Editor menülerini tanırken size sağladığı kolaylıkları uygulayarak görebileceksiniz. Hazır CNC Kod Kütüphanesini kullanacak ve G71 Kaba Tornalama Çevrimine ait parametreleri tanıyarak, verilen parça için koordinatların yazılmasını uygulayacaksınız.

Verilen parça için sadece G71 Kaba Tornalama Çevrimi ile işleme anlatılmış, Kesme operasyonu yapılmamıştır. Kodları yazdıktan sonra veya yazım esnasında simulasyon imkanı sağladığına dikkat edinir.


Aşağıdaki Videoyu izleyiniz.


NC EDITOR ile CNC KODLARININ YAZILMASI


Uygulama 2 için NC Editör yardımıyla hazırladığımız CNC programını, RenAn Sanal Makine (Virtual Machine) ile gerçek tezgah şartlarında işleyebilirsiniz. Bu işleme simulasyonu için, gerçek tezgahta yapacağınız aynı işlemleri yapmanız gereklidir.


Bu işlemler;

  1. Tarete takım yüklemeleri; Kullanacağınız takımları seçiniz ve tarete yükleyiniz,

  2. Malzeme boyutlarını ve bağlamasını yapmak; Malzeme boyutlarını ve aynaya bağlantı ölçülerini tanımlayınız,

  3. Takım Ofset ayarlarını yapmak; Kullanacağınız takımlara ait Geometri Offset ayarlarını yapınız. Bunun için sırasıyla her takım için; iş parçası alın yüzeyine dokununuz ve Z ekseni ofsetini 0 (sıfır) olarak belirtiniz. iş parçasını bir miktar silindirik tornalayınız ve tornalanan çapı ölçerek, Offset ekranında X ekseni değeri olarak giriniz.

  4. Operasyon Panelini kullanarak kumanda butonlarının fonksiyonlarını uygulayarak öğrenmek; Takımı takım home pozisyonu (ZRN) gönderiniz ve Auto Mode konumuna alıp Start tuşuyla tezgah çalışmasını başlatınız.

Bu işlemlerin yapılışı aşağıdaki video ile görüntülü anlatılmıştır.

SANAL MAKİNE Uygulaması (Virtual Machine)


CNC PROGRAMINI SANAL MAKİNEYE AKTARMA


MALZEME ve TARETE TAKIM BAĞLAMAKOFFSET AYARLARI ve PARÇANIN İŞLENMESİ


Offset ayarlarını yapabilmek: sırasıyla her takım için, iş parçası alın yüzeyine dokunmanız ve Z ekseni ofsetini 0 (sıfır) olarak belirtmeniz gerekmektedir. iş parçasını bir miktar silindirik tornalamak ve tornalanan çapı ölçerek, Offset ekranında X ekseni değeri olarak girmeniz gerekmektedir.

Parçayı işleyebilmek için: Operasyon Panelindeki tuşların fonksiyonlarını öğrenmeniz ve panelden Auto Moduna alarak START butonu ile programı çalıştırmalısınız. Bu işlemlerin yapılışını aşağıdaki videoda bulabilirsiniz.İlk uygulama olarak gerçekleştirdiğimiz bu CNC Parça Programı gerçek bir uygulama olarak atölyede imal edilebilir.

7 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page